แค่ผ่านมา…ผ่านไป

ในขณะปฏิบัติธรรม เมื่อมีสภาวะธรรมชาติสิ่งหนึ่งใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรให้เราเจริญสติด้วยการดูมันไป ไม่ต้องไปห้ามหรือจัดการมัน เพียงแค่รู้และทำของเราไป เท่านั้น

ประมวลธรรม ๘

เมื่อบุคคลใดปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ ความปราถนาที่ยิ่งใหญ่นั้นจะสำเร็จได้ ก็จากการประมวลธรรมทั้ง ๘ ประการ

1 2