กรกฎาคม – สิงหาคม 2563

ชมภาพบรรยากาศย้อนหลัง งานที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2563