รักษ์ กาย-จิต

 

๙ วิธีเบื้องต้นในการฝึก เข้าถึง Higher Self

๑. ปฏิสัมพันธ์กับตัวเองด้วยศรัทธาเชื่อมั่นว่าเรามี Higher Self

๒. อยู่กับตัวเองได้ อยู่กับตัวเองเป็น โดยปราศจากเงื่อนไข สิ่งบำเรอ ฟุ้งเฟ้อ

๓. ทำสมาธิอยู่เป็นนิจ ให้จิตของเรามีความตั้งมั่น

๔. ฝึกฟังเสียงร่างกายตัวเองบ่อยๆโดยเฉพาะเวทนาทางกายและทางใจของตัวเอง

๕. ให้โอกาสร่างกายตัวเองได้เรียน รู้วิธีฟื้นฟูเยียวยาตัวเองจาก ความเจ็บป่วยตามธรรมชาติ บ้างแทนการใช้ยา

๖. ฝึกรับรู้ตามจริง ลดการปรุงแต่ง ต่อสิ่งเร้าต่างๆ รอบๆ ตัวแปรเปลี่ยนสิ่งเร้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้

๗. ฝึกขอบคุณกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบรอบตัวทุกวัน บันทึกเป็น

๘. ฝึกมีมุมมองด้านบวก ท่ามกลางสถานการณ์ด้านลบ

๙. ฝึกเมตตาภาวนา แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศล และให้ความช่วยเหลือเมื่อมี โอกาสแม้อาจต้องเสียสละบางอย่างบ้าง

วิธีฝึกไม่ให้เราจมอยู่กับ Lower Self

๑. ฝึกหยุดเอาอกเอาใจ ประจบประแจง ห่วงกังวลผู้อื่น จนเกินเจ้าตัว นอกจากเราจะกดตัวเองแล้ว ยังกด Self ของคนนั้นด้วย

๒. ฝึกปฏิเสธ “ไม่” และตอบรับ “ใช่” ให้ตรงกับความรู้สึกข้างในจริงๆ หยุดเสแสร้งแกล้งทำ ไม่กลัวกับการดูไม่ดี

๓. ฝึกเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือมีความต้องการลับลับในใจ

๔. ฝึกเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดว่าเป็นโอกาสในการเติบโตของ Self

๕. ฝึกความรับผิดชอบ เมื่อฝึกรับผิด เพื่อหาส่วนที่สามารถแก้ไขพัฒนาได้ เมื่อฝึกรับชอบ เพื่อชื่นชม ให้เกียรติ เคารพ ตัวเราเอง

๖. ฝึกมีความชัดเจนเด็ดขาด กล้าตัดสินใจไม่ลังเล เพราะไม่ว่าผลเกิดขึ้น อย่างไร เราก็สามารถย้อนกลับไปฝึกข้อ ๔ ข้อ ๕ ได้อีก

ข้อมูลจาก:  web.ybatnet.org/th/home/