เมืองทองเมืองธรรม : ผู้แบกภาระ

“ฉันเป็นนายของชีวิตฉัน”  โดยที่แท้ เราเป็นแต่เพียงสนองความต้องการของขันธ์ 5 เราเป็นเพียงทาส ทาสแห่งขันธ์ 5

สังขารไม่ยั่งยืน : เมืองทองเมืองธรรม

สังขารทั้งหลายจริงๆ  แล้วก็ไม่ยั่งยืน  สรีระเผาแล้วก็เหลือเป็นเพียงอัฐิ เป็นธาตุสลายไป ร่างกายนี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟ  ชีวิตคนเราก็หนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้น  ที่สุดก็จะต้องทิ้งร่างโถมทับแผ่นดินหาสาระมิได้

วิถีแห่งความสุขของชาวพุทธ

ความสุข เป็นธรรมะ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใคร ไม่ใช่ของใคร เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งไร้เจ้าของ เป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามปรารถนาของใคร ไม่เอาใจใคร ไม่แกล้งใคร เป็นไปตามเงื่อนไขของมัน เป็นของมัน อย่างนั้น …

1 2