มาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19 ของอิมแพ็ค

Thai
Image is not available
Image is not available
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
Image is not available
Slider

อิมแพ็ค ห่วงใยสุขภาพความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน
วางมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน หลายประเทศทั่วโลกแจ้งยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทางกระทรวงสาธารณสุขของไทย ประกาศพบผู้ติดเชื้อและดำเนินการรักษาในประเทศไทยด้วยเช่นกัน อิมแพ็ค มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการ รวมถึงพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน พร้อมตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด

เบื้องต้นได้วางวิธีปฏิบัติงานป้องกันโรคระบาด ภายใต้มาตรฐานการควบคุมของระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ มอก.22300 (TIS 22300) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยงสังสรรค์ ตลอดจนผู้มาชมคอนเสิร์ตต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดการเฝ้าระวังและป้องกัน 7 เรื่องหลัก

 1. เตรียมเจลล้างมือบริการลูกค้า ณ ทางเข้าอาคารหลัก ห้องประชุมย่อย รวมถึงห้องน้ำ เพื่อใช้ทำความสะอาด

2. ติดตั้งเครื่องเทอร์มัลสแกน (Thermal-Scanner) บริเวณทางเข้าอาคารหลักและหน้างาน สำหรับคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย และผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องคัดแยกเพื่อเฝ้าระวังติดตามอาการ

3.จัดเตรียมอุปกรณ์เทอร์มัลสแกน (Thermal-Gun) สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองผู้ป่วย พร้อมเตรียมห้องปฐมพยาบาลเพื่อคัดกรองผู้ป่วย โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

4.ประสานทีมแพทย์และพยาบาล จากสถาบันบำราศนราดูร ให้การช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์

5.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบ จากไวรัสโคโรนา พร้อมขอความร่วมมือผู้เข้ามาใช้บริการปฏิบัติตามข้อแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาด

6.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ บริเวณห้องจัดงาน จุดบริการอาหารเครื่องดื่ม ห้องน้ำ และอื่นๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลอดจนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่จัดแสดงงานตามความเหมาะสม

7.จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้บริการกับผู้เข้าร่วมงาน ณ จุดคัดกรอง พื้นที่จัดแสดงงาน พร้อมถังขยะ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ เพื่อการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำขอความร่วมมือกับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะบริการจัดเลี้ยงในส่วนของอาหารสด และผู้ที่ต้องสัมผัสอาหาร ให้ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้ทุกส่วนติดตามข่าวสารอัพเดทจากทางหน่วยงานการแพทย์และภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันเป็นไปอย่างถูกต้อง พร้อมขอความร่วมมือไปยังลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ และหากพบเห็นผู้ป่วยต้องสงสัย โปรดแจ้งสายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานของ อิมแพ็ค ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับหน่วยงานการแพทย์ ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในและต่างประเทศ หวังอย่างยิ่งให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากไวรัสโควิด-19 ยุติลงโดยเร็ว

Your health and safety is our primary concern
Precautionary measures against the COVID-19 are in place.

© copyright 2020 by IMPACT Exhibition Management Co.,Ltd.