ไลฟ์สไตล์

อิมแพ็ค สปีด พาร์ค ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA

อิมแพ็ค สปีด พาร์ค เมืองทองธานี สนามโกคาร์ทมาตรฐานโลก ได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

อิมแพ็คมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์การเรียนแก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี

“IMPACT Super Hero Run” ซึ่งพนักงานดีเด่นประจำปี 2562 ของอิมแพ็ค ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อระดมทุน

ประมวลธรรม ๘

เมื่อบุคคลใดปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ ความปราถนาที่ยิ่งใหญ่นั้นจะสำเร็จได้ ก็จากการประมวลธรรมทั้ง ๘ ประการ

1 2 3 11