มหกรรมการเงิน Money Expo 2019

กลับมาอีกครั้ง สำหรับมหกรรมการเงิน Money Expo 2019 ตลาดนัดการเงินการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร ในเครือบริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด งานเดียวที่เป็นเสมือนสื่อกลางเชื่อมโยง ระหว่าง ธนาคารรัฐ ธนาคารเอกชน สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันสุขภาพ บริษัทผู้ค้าทองคำ/โกลด์ฟิวเจอร์ส บริษัทเช่าซื้อรถยนต์ และหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น กับประชาชนผู้บริโภคที่เป็นลูกค้ารายย่อย เจ้าของธุรกิจ และนักลงทุน ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและการลงทุนอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digital Orchestra”  บนพื้นที่กว่า 45,000 ตารางเมตร เพื่อให้บริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และภาคกลางทั้งหมด ผู้สนใจธุรกิจกรรมทางเงินต้องมา งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

0