ตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน”

เร็วๆ นี้ กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและการเงิน สำหรับธุรกิจ SMEs ภายใต้ชื่อ ตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2563 ณ อาคาร 5 – 7 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กิจกรรมภายในงานตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน” ประกอบด้วย การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค จากผู้ประกอบการ SMEs การสัมมนาเพิ่มความรู้ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนธุรกิจในรูปแบบ New Normal พร้อมกิจกรรมสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ค้นหาไอเดียทำธุรกิจหรืออาชีพสำรองในอนาคต ย้ำแวดวงผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ตลอดจนผู้สนใจไม่ควรพลาดงานนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2 202 3879

Sports ShoesNike nike dunk sb denim high heels sneakers fashion Shadow Pastel – Grailify