งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ส่งออก TFIC Furniture Outlet 2020

TFIC Furniture Outlet 2020

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ นำสินค้ามาตรฐานส่งออก มาจัดแสดงให้คนไทยได้ชมและเลือกซื้อในราคาพิเศษ ภายใต้ชื่องาน TFIC Furniture Outlet 2020 โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เช่นเดิมภายในงานปีนี้ ยังคงจัดเต็มด้วยการจัดแสดงผลงานเฟอร์นิเจอร์ที่โดดเด่น ทั้งด้านการออกแบบและนวัตกรรมจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยรวมกว่า 100 บริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อเผยแพร่ผลงานการออกแบบ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมตลาดเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศให้มีการขยายตัวมากขึ้น พร้อมเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคสินค้าในประเทศได้มีโอกาสเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์คุณภาพส่งออกจากผู้ผลิตชั้นนำโดยตรง สนับสนุนการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้นำเสนอสินค้าที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว รวมถึงสินค้าใหม่รอคำสั่งผลิตได้มากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2345 1269

0