what’s on : งานที่กำลังจะเกิดขึ้น

งานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านการบำรุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย

เตรียมพบกับงาน BMAM Expo Asia 2019 หรือการแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านการบำรุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย

งานแสดงสินค้านานาชาติด้านเทคโนโลยี LED ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

งานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ ด้านเทคโนโลยี LED ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 หรือ LED & Light ASEAN 2019